Národní cena za studentský design GRAND

Národní cena za studentský design JUNIOR

Excelentní studentský design

Dobrý studentský design

Cena rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

Cena EXIT design (děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem)

Cena Nadace Sutnar - Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Cena Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Cena nakladatelského domu Albatros média

Cena Asociace užité grafiky a grafického designu

Cena studia Atak design

Cena veřejnosti *GRAND

Cena veřejnosti *JUNIOR

Soutěžní kategorie 2022

Vizuální styl, vizuální identita

Kniha, publikace, brožura

Plakát

Typografie

Aplikace, movie design, digitální média