K20

Národní cena za studentský design GRAND

Hlasování skončilo. Děkujeme všem zúčastněným!
Kateřina Puncmannová
Západočeská univerzita v Plzni

kniha

Autorská kniha K20 se věnuje tématu duševního zdraví. Konkrétně má přiblížit běžnému člověku pobyt na oddělení v psychiatrické léčebně. Je psána formou deníku, obsahuje ale i odborné části. Kniha má 20 kapitol – 272 stran celkem. Součástí jsou kromě textu i skici z kresebného deníku, fotografie nebo objekty vytvořené během terapií. Jednotlivé kapitoly popisují fungování oddělení, terapeutické metody a život v komunitě. Úkolem knihy je napravit obecné povědomí o problémech duševně nemocných. Má potenciál z zbořit mýty o léčebných zařízeních a přimět člověka včas vyhledat pomoc.