Cider Bohemia

BcA. Dominika Hynková
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

Značka a vizuální styl pro sociální podnik Cider Bohemia

Při tvorbě vizuální identity sociálního podniku Cider Bohemia jsem vycházela ze samotného názvu společnosti. Pracuji se slovem Bohemia, nejen jako s názvem české země, ale také s tématikou romantického bohémství. Nechala jsem se inspirovat českým (pre)romantismem, kde jsou čeští bohémové častým námětem – svobodomyslný člověk, toulající se českou krajinou a venkovem. Vytvořila jsem snílkovské ilustrace, kombinující přírodní motivy, které se vážou k jednotlivým příchutím. Stejně tak se mé kresby nesou v duchu bohémského životního stylu s „hlavou v oblacích“.