Chazarský slovník

-

Srbský experimantální román Milorada Paviće vtahuje své čtenáře do světa tří náboženství – křesťanství, islámu a židovství a ukazuje z jejich pohledy na vzestup a pád království Chazarů. Nová výtvarná podoba knihy je inspirována symbolikou a lidovým vyprávěním, které autor využívá k rekonstrukci a znovustvoření Chazarského světa. Čtenář se skrze vizuální intepretaci na dotváření příběhu aktivně podílí, stejně jako při čtení tohoto románu ve formě slovníku. Nejasnou hranici reality a fikce dokresluje práce s dokumentací cest po stopách Chazarů v Srbsku, odkud oba autoři pocházejí.