Digitálny pamätník Mariupoľu

Adrián Gubrica
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Interaktívna webová skúsenosť

Smrť každého jedného obyvateľa Mariupoľu počas ruského bombardovania nesie individuálny a bolestivý príbeh, z ktorých mnohé nikdy neuzrú svetlo sveta. Cieľom projektu Mariupol Digital Memorial je tieto príbehy hľadať, zachovať a ich formou znovu poukázať na hrôzostrašné dopady vojny na bežného človeka. Zároveň sa snaží vytvoriť alternatívny pamätník obetiam, ktorý v čase realizácie nie je možné fyzicky vytvoriť, a to formou interaktívnej webovej skúsenosti.