O soutěži

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2020

Mezinárodní soutěž

 

 1. Historie soutěže

1991 - 2007 Národní cena za studentský design byla vyhlášena poprvé Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje na soutěže, které organizovala od roku 1991 do roku 2007 státní instituce Design centrum České republiky.

Do soutěží profesionálních designérů, které Design centrum ČR organizovalo, se od počátku hlásili se svými především školními pracemi také studenti, kteří byli hodnoceni ve vlastní kategorii. S přibývajícím počtem středních, vyšších a vysokých škol a univerzit, v nichž se studenti designu vychovávají, se zvyšovalo také množství přihlášených prací.

2008 – dodnes Od roku 2008 vypisuje soutěž pod názvem Národní cena za studentský design Design Cabinet CZ, z. s. od roku 2018 společně s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015, odbornými institucemi, profesionálními organizacemi a se zúčastněnými univerzitami a vysokými školami. Soutěží se o ocenění Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design. Soutěžní práce předkládá odborným porotám odborný garant soutěže – Design Cabinet CZ.

 

 1. Cíl soutěže

Cílem soutěže je propojování škol a studentů designu s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami, ateliéry a studií v ČR i v zahraničí.

 

 1. Soutěžní obory ročníku 

V roce 2021 soutěží práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem 3D design:
Architektura / Interiér / Nábytek
Produktový Design / Svítidla
Industriální design / Transportní design
Oděv / Obuv / Šperk
Sklo / Porcelán / Keramika

 1. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit studenti designu všech domácích i zahraničních univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol se zaměřením na design.

 

 1. Poroty

Soutěž je anonymní, soutěží se pod registračními čísly. Soutěžní práce hodnotí tři nezávislé poroty. Národní vysokoškolská porota a Národní středoškolská porota jsou složeny z vybraných pedagogů. Třetí, mezinárodní porota je složena z nezávislých expertů, kurátorů muzeí, nejlepších profesionálních designérů ČR a respektovaných osobností oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou.

6. Způsob hodnocení

Všechny tři poroty hodnotí anonymně podle daných kritérií.

Národní vysokoškolská porota a Národní středoškolská porota nominují práce do mezinárodního kola. Ty hodnotí mezinárodní porota stejným bodovacím systémem a podle shodných kritérií hodnocení. Vymezuje hranice pro ocenění Excelentní studentský design, Dobrý studentský design a určí nositele Národní ceny za studentský design*JUNIOR a Národní ceny za studentský design*GRAND.

Nezávisle na hodnocení mezinárodní poroty udělují speciální odborné ceny rektoři a děkani univerzit a vysokých škol, ředitelé muzeí, odborných institucí, ateliérů a studií a nakladatelství.

Práce oceněné mezinárodní porotou získávají symbol soutěže, diplom, právo užívat logotyp ocenění a produkty podporujících firem. Práce oceněné speciálními cenami získávají finanční částky.

 

 1. Katalog výstavy 

K soutěži se vydává česko-anglický katalog zachycující všechny přihlášené práce. Autory jsou buď studenti grafického designu, nebo jeho čerství absolventi.

 

 1. Webové stránky soutěže

Soutěž o Národní cenu za studentský design má vlastní webové stránky http://www.studentskydesign.cz. Na ty se studenti do soutěže registrují on line, prezentují se zde všechny práce, výsledky soutěže, hodnocení veřejnosti, médií apod.

 

 1. Výstavy

Z nominovaných a oceněných prací se sestavují dvě výstavy, které se pod názvy Nominace NCSD!!! a Nový (z)boží! prezentují v ČR. V následujícím roce se vybrané práce představují v zahraničí výstavou New G(o)ods!

 

 1. Financování soutěže

Od roku 2008 do roku 2020 byla soutěž financována vícezdrojově: z registračních poplatků a finanční podpory domácích a zahraničních firem.

 

 1. Propagace soutěže

K soutěži se pořádají dvě mediální kampaně a tisková konference. Organizátoři oslovují jak profesně zaměřená média, tak média veřejné služby. Mediální ohlasy na soutěž a její výsledky mají stovky odkazů ve všech typech médií (tištěných, internetových, audiovizuálních).

 

 1. Koncept

Autorkou konceptu Národní ceny za studentský design je PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ. Majitelem ochranné známky je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je produktovým partnerem soutěže. Ocenění studenti mají právo užívat grafický logotyp podle typu daného ocenění.

 

Lenka Žižková

www.designcabinet.cz

studentskydesign@gmail.com

www.studentskydesign.cz