SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ 2022

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Darjan Hardi,

Kniha Milorada Paviće Chazarský slovník
2020

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vedoucí pedagog: doc. MgA. Juraj Horváth

Děkan oceňuje inteligentní a výraznou výtvarnou interpretaci tohoto postmoderního literárního díla.

MgA. Vojtěch Aubrecht
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Adrián Gubrica

Aplikace Digitálny pamätník Mariupoľu
2022

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Děkan oceňuje výtvarnou i myšlenkovou koncepci, při které jsou hrůzy válečné agrese zprostředkovány pomocí osobních příběhů obětí.

MgA. Vojtěch Aubrecht
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Monika Szlanta

Plakát Kočky
Plakát pro soutěž hudebního divadla v Chorzówě ke hře Kočky

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polsko
Vedoucí pedagog: prof. Lech Majewski

Děkan oceňuje osobitý výtvarný projev

MgA. Vojtěch Aubrecht
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Konrád Karlík

Typografie Hudební noty a sazba
Návrh notové sazby pro lineární bezserifové písmo
2021

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova, Praha
Vedoucí pedagog: MgA. Martin Procházka

Děkan oceňuje komplexní a originální řešení symbiózy typografie a notového záznamu.

MgA. Vojtěch Aubrecht
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cena Exit Design / Cena děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústní nad Labem
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Karolína Pucholtová

Kniha Kladno
Kladno, to je to město!
2022

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeská univerzita v Plzni
Vedoucí pedagog: MgA. Eva Hudečková

Kniha Kladno je nejen graficky výrazným dílem, ale i poctivým výtvarným objektem se správným nábojem dobře spojujícím obsah a formu provedení. Téma mapující historii zaniklé části města rezonuje s podobným osudem řady průmyslových sídel, který zejména v kraji a městě, ve kterém sám působím a žiji, vytváří unikátní prostředí, k němuž je třeba nacházet nový vztah, abychom jej mohli pochopit a mít rádi. Věřím, že tato kniha má takový potenciál

Doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
Děkan Fakulty umění a designu UJEP v Ústní nad Labem

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cena rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové / UMPRUM v Praze
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Adrián Gubrica

Aplikace Digitálny pamätník Mariupoľu
Interaktívna webová skúsenosť
2022

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Práce mimořádně působivým způsobem zpřítomňuje prostřednictvím digitálních technologií masivní válečný zločin spáchaný na obyvatelích Ukrajiny.

Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Rektor, Vysoká škola uměleckoprůmyslová/UMPRUM

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ceny Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Diana Mrázová

Aplikace CO₂e
O uhlíkové stopě
2022

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SR
Vedoucí pedagog: doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Projekt řeší důležité aktuální téma, které hýbe především mladou generací. Snaží se oslovovat širokou veřejnost, vést ji k ekologickému myšlení. Projekt je jednoduchý a jasný v designérském podání. Součástí instalace jsou i webové stránky, které jsou vytvořeny graficky přehledně

Doc. akad. mal. Josef Mištera, předseda správní rady

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mariia Stavniichuk

Kniha Cherson. Perla jihu Ukrajiny, aneb nejen melouny jedinými/Book Kherson. The pearl of southern Ukraine, or not just by watermelons alone
Osobní průvodce městem Cherson/Personal guidebook to the city Kherson
2022

Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labe
Vedoucí pedagog: doc. akad. mal. Michal Slejška

Autorka se prostřednictvím průvodce emotivně vyjadřuje k městu a místu, odkud pochází. Poutavým způsobem seznamuje budoucího návštěvníka s místy, která jsou jí blízká, a kde vyrostla. Celý projekt nabývá za současné situace na síle a působivosti. Kniha je přehledně zpracovaná a v čtenáři zanechává velmi silný zážitek

Doc. akad. mal. Josef Mištera, předseda správní rady

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Adrián Gubrica

Aplikace Digitálny pamätník Mariupoľu/Application Mariupol Digital Memorial
Interaktívna webová skúsenosť/ Immersive Web Experience
2022

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Projekt reaguje na současný vývoj a důsledky bombardování ve vztahu k obyvatelům města. Je alarmující součástí vyjádření studenta k situaci a metaforou památníku lidským obětem. Jelikož není za současné situace reálné fyzicky pomník vytvořit, je tato skutečnost vyjádřena v interaktivní webové prezentaci

Doc. akad. mal. Josef Mištera, předseda správní rady

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cena Albatros Media
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Marto Kelbl

Kniha They, Them
Příběhy lidí ze spektra všech pohlaví

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni
Vedoucí pedagog: akad. mal. Renáta Fučíková

Knihu They, Them jsme vybrali z několika velice zajímavých předložených koncepcí. Zaujal nás jak zvolený námět, tak výtvarné zpracování. Kniha otevírá téma, které je v poslední době ve společnosti široce diskutované. Příběhy z různých období i prostředí vhodně spoluvytváří určitá neučesanost a barevná nezkrotnost ilustrací. Předpokládáme, že kniha i díky přitažlivé výtvarné formě osloví širší škálu mladých čtenářů, kteří tak najdou na jednom místě různorodé informace k tématu genderové identity.

Akad. soch. Alexandra Horová
Vedoucí výtvarná redaktorka, Albatros Media a.s.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Huang YaLi

Plakát OedoOnsen (Horký pramen)
2021

Joshibi University of Art and Design, Japonsko
Vedoucí pedagog: Mr. AkinariAsano

Uměleckoprůmyslové museum oceňuje svěží  interpretaci japonské kultury v sérii plakátů OedoOnsen (Horký pramen), které zapadají do sbírkového profilu jedné z největších evropských sbírek plakátu vůbec. Ačkoliv autorka prozkoumala historické reálie japonské kultury, pracuje s nimi svobodně, vtipně a kaleidoskopickým způsobem tak aktualizuje recepci dávného japonského životního stylu

PhDr. Iva Knobloch Ph. D.
Čenka mezinárodní poroty, vedoucí centra designu a užitého umění Uměleckoprůmyslového musea v Praze

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cena studia Design ATAK
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Huang YaLi     

Plakát Oedo Onsen (Horký pramen)
2021

Joshibi University of Art and Design, Japonsko                      
Vedoucí pedagog: Mr. Akinari Asano

Grafiky nás zaujaly vzájemnou interakcí tvarů, motivů a barev, které vzbuzují vzrušení, dobrodružství, očekávání, ale i harmonii, které známe například z grafik Vasilije Kandinského. Grafiky se odkazují na tradiční japonské postavy a ikonické symboly místa. Odeo Onsen Monogatari neznáme, ale nyní máme touhu jej navštívit.

Ing. Milan Vrbík
Zakladatel, vedoucí manažer a designér studia ATAK Design, s.r.o.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ceny Asociace užité grafiky a GTAFICKÉHO designu
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Katrin Bittnerová

Spoluautoři: Rudolf, Františka a Barbora Bittnerová
Kniha Mravenčí válka
Rodinné deníkové zápisy
2022

Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedoucí pedagog: prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D.

Práce se zabývá zpracováním deníkových zápisů Františky a  Rudolfa, praprarodičů studentky, z  období 2. světové války. Na základě účasti v odboji na Zbirožsku a prozrazení se dostali její prarodiče do koncentračního tábora. Celou knihou prochází poutavý koncepční ilustrativní doprovod vyjádřený postavami mravenců a doplněný dokumentárními fotografiemi. Autorce se podařilo zpracovat velmi silný příběh v jednoduchém typografickém vyjádření textu doprovázeném ilustracemi

Cena Asociace užité grafiky a designu

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Barbora Němcová

Aplikace Hop

Projekt zaměřený na rozvoj dětí předškolního

2022

Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labe
Vedoucí pedagog: prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph. D.

Projekt nabízí zajímavou formou nástroj napomáhající rozvoji intelektu u dětí předškolního věku, a to po stránce textové a ilustrativní. Součástí je také interaktivní vyjádření, které inteligentním způsobem vtahuje malého čtenáře do poznání a objevování bohatství, které je v knize obsažené. Formou úkolů a prostřednictvím příběhů si děti procvičí grafomotorické dovednosti důležité pro budoucí rozvoj ručního projevu v psaní, poznávací procesy a potřebné funkce. Celkové obsahové vyjádření projektu, ilustrativní podání propojené s typografií je mistrovsky zpracované

Cena Asociace užité grafiky a designu

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ceny Nadace českého výtvarného umění

Adrián Gubrica

Aplikace Digitálny pamätník Mariupoľu
Interaktívna webová skúsenosť
2022

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Na práci oceňujeme její aktuálnost v boji Ukrajiny napadené ruským agresorem, které nemůže nikoho nechat chladným.

Nadace českého výtvarného

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Barbora Němcová

Aplikace Hop
Projekt zaměřený na rozvoj dětí předškolního věku
2022

Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labe
Vedoucí pedagog: prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph. D.

Na práci hodnotíme zaměření na dětí předškolního věku na grafomotorické dovednosti pro rozvoj ručního psaní a další dovednosti. V současné době dokáží děti už lépe psát na klávesnici počítačů, iPadů, telefonů než rukou.

Nadace českého výtvarného umění

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ceny veřejnosti
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vendula Frydrychová

Kniha Do Norska s Vendelínou / Book To Norway with Vendelína
Průvodce/Guide
2022

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlín
Vedoucí pedagog: doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Emma Folprechtová

Kniha Linda má Emmu/Book Linda Has Emma
Rozhovor o holčičích věcech/Talk about girly things

2022

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova, Praha
Vedoucí pedagog: Bc. Bohumil Vašák