Les pro nás

Iga Nawara
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Sociální kampaň

Kampaň se zabývá palčivým problémem souvisejícím se změnou klimatu a podporuje aktivní boj proti jejím dopadům. Představuje bohatství, které lze získat z lesního ekosystému. Představuje faunu extrahovanou z jejího pozadí a opatřenou lidským charakterem, což usnadňuje identifikaci s přírodou. Rozmanitost vizuálních prostředků byla vyvážena všudypřítomnou zelení lesů.