kniha Mravenčí válka

zpracování a grafický design: Katrin Bittnerová, text: Rudolf a Františka Bittnerovi, korekce textu: Barbora Bittnerová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

rodinné deníkové zápisy

Tato práce se zabývala zpracováním deníkových zápisů Františky a Rudolfa (mých praprarodičů) z dob 2. světové války. Ti byli zapojeni v odboji na Zbirožsku. Kniha, která byla pojmenována Mravenčí války, vypráví o odboji, o prozrazení, o ukrývání se před gestapem a o těžkých chvílích během pobytu v koncentračních táborech. Kniha je seskládána ze zápisů z roku 1975. Byly sestaveny s pomocí mé sestry do souvislého textu. Název vychází z příhody, kdy pradědeček v lese pozoroval válku mezi mravenci. Celou knihou provází mravenci, kteří jsou ztělesněním mých praprarodičů. (foto knihy: Jiří Dvořák)