Národní cena za studentský design GRAND

Národní cena za studentský design JUNIOR

Excelentní studentský design

Dobrý studentský design

Cena rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

Cena EXIT design (děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem)

Cena Nadace Sutnar - Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Cena Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Fakulta strojního inženýrství VUT Brno / cena ředitele UK FSI

Národní technické muzeum / cena generálního ředitele

Cena Unie profesionálního designů ČR

Cena Atak design Brno

Ceny za ergonomii České ergonomické společnosti

Soutěžní kategorie 2021

Architektura / Interiér / Nábytek

Produktový Design / Svítidla

Industriální a Transportní design

Oděv / Obuv / Šperk

Sklo / Porcelán