VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE 2022

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Národní cena za studentský design *GRAND
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kateřina Puncmannová

Autorská kniha K20
2021

Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni
Vedoucí pedagogové: doc. MgA. Kristina Fišerová, prof. akad. mal. Rostislav Vaněk

Publikace K20 je věnovaná těm, kteří se někdy setkali s psychickými problémy. Kniha vyniká pečlivou sazbou a individuálním přístupem k layoutu každé strany. Příjemný formát a papír doplňuje švýcarská otevřená vazba s kartonovými deskami svázanými textilními stužkami. Originální zpracování spolu s mnoha milými detaily si po právu zaslouží nejvyšší ocenění.

MgA. Štěpán Holič
Člen mezinárodní poroty / Member of The International Jury


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Národní cena za studentský design *JUNIOR
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Konrád Karlík

Typografie Hudební noty a sazba/
Návrh notové sazby pro lineární bezserifové písmo 2021

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova, Praha
Vedoucí pedagog: MgA. Martin Procházka

Netradiční pojetí a zpracování tématu typografie v oblasti, kde by jí hledal málokdo, se vyznačuje čistým a precizním zpracováním za důrazu na hlubokou znalost problematiky notového zápisu. Díky tomu je tato práce zcela ojedinělým, ale velmi zdařilým projektem.

MgA. Lucie Lobotková
Zástupkyně předsedy mezinárodní poroty / Deputy Chairman of The International Jury


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Excelentní studentský design 2022
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Iga Nawara
aplikace Les pro nás

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Polsko
Vedoucí pedagog: prof. dr. hab. Artur Skowroński

Série plakátů citlivě spojuje autorské písmo a figurální ilustraci, a po formální i obsahové stránce silně komunikuje zvolené téma. Ruční písmo je zajímavou volbou, která příjemně odlehčuje jinak vážné téma.

BcA. Lukáš Pumr, člen mezinárodní poroty

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Agnieszka Ejsymont
kniha Niezłe Szprychy (pěkné paprsky kol) O ženách v cyklistické kultuře

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Polsko
Vedoucí pedagog: DSc Marta Płonka

Publikace je výborně zpracovaná po designové i tematické stránce. Porota ocenila především práci s typografií a písmem, které autorka dokázala dynamicky propojit s fotografickými výstřižky a motivem paprsků kol. Neobyčejné, ale přitažlivá barevné kombinace fialové a oranžové už jen podtrhává excelentní design této knihy.

Mgr. Gabriela Ondrišáková, předsedkyně mezinárodní poroty
Slovenské centrum dizajnu, Slovenské muzeum dizajnu

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Albert Weis
aplikace Lethal Lights - Zůstaň v temnotě

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlín
Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Porota vybrala hru Lethal Lights jako excelentní design díky své unikátní herní mechanice, která nutí hráče strategicky přemýšlet a pracovat s nástrahami daného prostředí. Porota oceňuje hlavně nápad a celistvost, kterou autor do této práce vkládá. Výsledkem je jednoduchá, přesná, intenzivní hra.

MgA. Daniel Šmíra,
člen mezinárodní poroty

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Daniel Barek

kniha Náklon v typografii a jeho autorské zpracování
Italika, kurzíva, oblique a jiné formy náklonu písma

Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedoucí pedagog: doc. akad. mal. Michal Slejška

Publikace může být vnímána i jako učebnice typografie. Autor udělal skvělou a hlubokou rešerši problematiky náklonu písma, kterou spojil do typograficky propracované knihy. Čtverečkovaný rastr, černobílé barevné provedení oživené červenou a minimalistická obálka - to je kombinace pro solidní kvalitní design.

Mgr. Gabriela Ondrišáková, předsedkyně mezinárodní poroty
Slovenské centrum dizajnu, Slovenské muzeum dizajnu

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tereza Janáková

kniha Katalánsko aneb cesta do země hradů, obrů a kakajících polínek

Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedoucí pedagog: MgA. Michaela Labudová

Excelentní cestopis pro malé dobrodruhy. Řazení Katalánska do čtyř ročních období dovoluje malému čtenáři poznat zvyky a nezvyky, zajímavosti a zvláštnosti regionu také podle počasí. Výpravné ilustrace zaujmou jak dynamikou a živou barevností, tak patřičnou charakteristikou pro danou oblast. Nechybí popis památek a osobností, edukačním prvkem je také slovníček, který vysvětluje správnou výslovnost ve španělštině. Kniha zasahuje do historie, přivolává legendy, láká na místní jídlo. Komplexní a hravá knížka, do které se chceme vracet a hlavně vyrazit na cestu. Výtečný bedekr, který potěší i rodiče.

Alexandra Griz Antkowiak,
členka mezinárodní poroty

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Darjan Hardi
kniha Chazarský slovník
Autor knihy Milorad Pavić

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vedoucí pedagog: doc. MgA. Juraj Horváth

Román Chazarský slovník citlivě kombinuje mimořádné ilustrace s utilitární sazbou. Formát a knihařské zpracování jsou uživatelsky velmi přívětivé. Oceňuji jemný vstup linií s ilustrací přímo do textu, vysázeného dobře zvoleným písmem Roslindale Text. Kniha pracuje se zajímavou barevnou škálou.

MgA. et Mgr. Klára Hegerová, členka mezinárodní poroty

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dobrý studentský design 2022
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dominika Hynková

Vizuální styl Cider Bohemia
Značka a vizuální styl pro sociální podnik Cider Bohemia/ 2021

Vysoká škola kreativní komunikace, s. r. o.
Vedoucí pedagog: MgA. Miroslav Roubíček

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MgA. Helena Šantavá

Kniha 25 Hell Zins
25 obrazových sešitů studentů zaměření knižní grafika
2021

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova, Praha
Vedoucí pedagog: MgA. Helena Šantavá

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Diana Mrázová

Aplikace CO₂e
O uhlíkové stopě
2022

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SR
Vedoucí pedagog: doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Klára Daniová

Kniha Za tři týdny dobrý
Autobiografický příběh o dítěti s juvenilní idiopatickou artritidou
2021

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: doc. akad. mal. Michal Zeman

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vendula Frydrychová

Kniha Do Norska s Vendelínou
Průvodce
2022

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pavel Kuja, Michal Tůma

Vizuální styl FamuFest 38
2022

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vedoucí pedagog: prof. Mgr. A. Petr Babák

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Emma Folprechtová

Kniha Linda má Emmu
Rozhovor o holčičích věcech
2022

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova, Praha
Vedoucí pedagog: Bc. Bohumil Vašák