HOP

Barbora Němcová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt zaměřený na rozvoj dětí předškolního věku

Obsahem projektu je komplexní zpracování pracovního sešitu a souboru doprovodných pracovních listů pro rozvoj dětí předškolního věku. Formou úkolů a prostřednictvím příběhů si děti procvičí grafomotorické dovednosti důležité pro budoucí rozvoj ručního projevu v psaní, poznávací procesy a dílčí funkce. Výsledkem je koncepce materiálů, které mohou sloužit individuálně či jako pomůcka pedagogů. Součástí materiálů je využití rozšířené reality, díky které obrazy ožijí, ukáží jak co funguje a odhalí skryté příběhy. Soubor je možné dále rozvíjet jak v tištěné podobě, tak digitální.