Hudební noty a sazba

Návrh notové sazby pro lineární bezserifové písmo

Příspěvek k nesnadné otázce vztahu typografie a notového zápisu, s nímž se potýkají grafičtí designeři a možná i hudebníci. Pasáže z notového zápisu Dona Giovanniho jsem upravil pro lineární bezserifové písmo, přičemž jsem řešil estetickou provázanost not a písma. Vznikl návrh čtyř „řezů“ not – Regular, Outline a experimentální Puncher a EAN. Prezentuji na jednoduchých dvoulistech-vzornících a na velkoformátových plakátech. Můj první krok na dlouhé a velmi obtížné, ale nikoli slepé cestě.