Náklon v typografii a jeho autorské zpracování

Italika, kurzíva, oblique, a jiné formy náklonu písma

Práce se zabývá náklonem v typografii. Zaznamenává, porovnává a poměřuje některá z možných formálních řešení nakloněného písma ve vztahu k jeho románské verzi. Činí tak s ohledem na autorský přístup v písmových digitalizacích a zároveň prezentuje některé z možných typů náklonu včetně formálních změn, ke kterým v jejich důsledku dochází.