Kladno

Kladno, to je to město!

Skrze práci Kladno poukazuji na smutný osud bývalé kladenské tepny – třídy T. G. Masaryka a na neméně smutný osud staveb a osobností s ní spjatých. Během 2. pol. 20. stol. se kladenské centrum výrazně změnilo. Kvůli socialistické vizi zanikla část historického centra a po sametové revoluci se nenašel dostatek snahy zbylé historické centrum zachovat. Vytvořila jsem trasu mapující 8 míst na této třídě, poslední kapitola se věnuje hutím, kde trasa končí. Publikace s informacemi o jednotlivých místech je společně s mapou opatřena kovovým pouzdrem jako odkaz na kladenskou ocel.