National price for student design GRAND

National price for student design JUNIOR

Excellent student design

Outstanding student design

Cena rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

Cena EXIT design (děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem)

Cena Nadace Sutnar - Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Cena Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Cena nakladatelského domu Albatros média

Cena Asociace užité grafiky a grafického designu

Cena studia Atak design

Cena veřejnosti *GRAND

Cena veřejnosti *JUNIOR

Cena kurátorů *GRAND

Cena kurátorů *JUNIOR

Contest categories 2020

Visual style

Book

Poster

Typography

Application / Project / Other