National price for student design GRAND

National price for student design JUNIOR

Excellent student design

Outstanding student design

Cena rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

Cena EXIT design (děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem)

Cena Nadace Sutnar - Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Cena Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Fakulta strojního inženýrství VUT Brno / cena ředitele UK FSI

Národní technické muzeum / cena generálního ředitele

Cena Unie profesionálního designů ČR

Cena Atak design Brno

Ceny za ergonomii České ergonomické společnosti

Contest categories 2021

Architecture / Interior / Furniture

Product Design / Lighting

Industrial and Transport Design

Clothing / Footwear / Jewelery

Glass / Porcelain