Pozdě bycha honiti (That ship has sailed)

Eva Bartošová
Západočeská univerzita v Plzni

Interesting facts of Czech language