Think off it

Adrián Gubrica
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Bratislava

Kritický dizajn

Think off it ako maturitná práca na tému kritický dizajn reagujúca na negatívne dopady sociálnych sieti na naše životy. V rámci tejto kampane som sa pokúsil pomocou outdoorovej a online kampane poukázať na ich škodlivosť a reálne dôsledky pri nadmernom používaní, a to snahou o údernú grafiku využívajúcu fotomontáže rúk uviaznutých s mobilom v ruke. Súčasťou práce je aj dizajn manuál, návrh webu a návrh mobilnej aplikácie, ktorá má slúžiť na monitorovanie času stráveného na sociálnych sieťach.