Special Prizes

THE PRIZE OF RECTOR OF ACADEMY OF ARTS, ARCHITECTURE AND DESIGN IN PRAGUE

Cards against anxiety Anxiety - and How to Deal with It
Karolína Čaplová (Nováková)
Západočeská univerzita v Plzni

 

EXIT DESIGN AWARD

Online education of Czech Sign Language Znakověda
Silvia Klúčovská
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

PRIZE OF DEAN OF LADISLAV SUTNAR FACULTY OF DESIGN AND ART UNIVERSITY OF THE WEST BOHEMIA IN PLZEŇ

Think off it
Adrián Gubrica
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Bratislava

The flow
Bat Shahar Katz
HIT Holon Institute of Technology, Izrael

Rhythm
Jie Li
East China Normal University

Památník Tomáše Bati
Adrián Gubrica
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

PRIZE OF FOUNDATION SUTNAR – RADOSLAV AND ELAINE SUTNAR FOUNDATION

Take Away
Vica Allakhverdyan, Lisa Arkhangelskaya, Giulia Bierens de Haan, Filip Birkner, Alix Chauvet, Etienne Clerc, Chloé Delchini, Klara Eneroth, Mark Emil Poulsen, Pablo Bardinet Fernandez, Jim Klok, Camilla Kövecses, Brigita Kudarauskaitė, Mona Mercier
Gerrit Rietveld Academie, Holandsko

 

PRIZE OF DIRECTOR OF THE MUSEUM OF DECORATIVE ARTS IN PRAGUE

The Three Cats House
Tereza Janáková
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

SOCIETY OD FRIENDS OF THE MUSEUM OF DECORATIVE ARTS AWARD

Ekipa
Jan Němec
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova

 

PRIZE OF ALBATROS MEDIA PUBLISHING HOUSE

Book That Ship Has Sailed
Eva Bartošová
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

 

THE ASSOCIATION OF GRAPHIC ARTS AND DESIGN AWARD

Moving Water
Jana Babická, Katrin Bittnerová, Martina Shořovská
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

THE ATAK DESIGN STUDIO AWARD

Online education of Czech Sign Language Znakověda
Silvia Klúčovská
Fakulta multimediálnich komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

CURATORS PRIZE *GRAND

Educational game about the forest Lesníček
Aneta Chmelová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

CURATORS PRIZE *JUNIOR

Animated short film as a history overview of laces
Marko Horáček
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1