National price for student design GRAND

National price for student design JUNIOR

Excellent student design

Outstanding student design

Cena rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

Cena EXIT design (děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem)

Cena studia Atak design

Cena Unie profesionálního designů ČR

Ceny za ergonomii České ergonomické společnosti

Cena Nadace českého výtvarného umění

Cena Ústavu designu fakulty architektury ČVUT

Cena generálního ředitele Národního technického muzea v Praze

Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Cena za ekologii

Cena děkana Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Cena Ústavu konstruování fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Contest categories 2023

Architecture / Interior / Furniture

Product Design / Lighting

Industrial and Transport Design

Clothing / Footwear / Jewelery

Glass / Porcelain