Composition of the international jury

The international jury of the National Student Design Award 2020 will evaluate 72 nominated works and decide who will receive the National Student Design Award 2020 * GRAND, National Student Design Award 2020 * JUNIOR, Excellent Student Design 2020 and Good Student Design 2020.

 

The international jury will work in the composition:

MgA. Marek Cimbálník

Bc. Alexandra Deus

MgA. Alexandra Griz Antkowiak

MgA. Štěpán Holič

Akad. soch. Alexandra Horová

MgA. Lucie Kaslová

PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.

MgA. Věra Marešová

BcA. Lukáš Pumpr

 

Secretary of the jury:

PhDr. Lenka Žižková

Zástupce tajemnice poroty

Ing. arch. MgA. Květa Čulejová

 

Scrutineer:

Bc. Andrea Vaňourková

 

Technical support:

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity