Alegorie Covidu

Procházka po deváté, Stříháníčko, Kurýr

Práce je snahou o renesanci figurální plastiky a jejího navrácení do našich životů. Mým cílem je přiblížení drobného umění současnému člověku. Sošky jsou mementem své doby a reflektují téma pandemie covidu. Námětem se staly proměny zdánlivě banálních situací, například zákaz vycházení po deváté, uzavření služeb a restauračních zařízení. Výstupem je soubor porcelánových plastik vycházející z tradičních postupů zpracování porcelánové hmoty a symbolizují návrat k řemeslu.