realno

Petr Matoušů
České vysoké učení technické v Praze

sedátko z vyřazených lezeckých lan

V lezeckých centrech vzniká spousta odpadu v podobě vyřazených lan, která by se ještě dala použít, ale už se na nich nemůže lézt. Sedátko spotřebovává lana co nejvíce, aby se dal odpad z velké části využít. Proplétanou strukturu drží dvě dřevěné obruče, mezi kterými je 250 metrů lana.