Mezinárodní porota 2021

Předseda

Mgr. art. Michal Staško, Slovensko, Staško Design, https://www.stasko.sk/intro/; https://100.scd.sk/detail/2356_Michal-Stasko; https://www.archinfo.sk/ludia/architekt-alebo-student-architektury/mgr-arch-michal-stasko.html

Místopředseda

MgA. Radek Hegmon, Égoe, zakladatel firem mmCité a Égoe, www.egoe-life.eu;www.egoe.eu;

Architekt Udi Cramsky, Izrael, www.cramskyco.il

Doc. akad. arch. Ivana Čapková, emeritní pedagožka Vysoké školy uměleckoprůmyslové, www.vsup.cz,www.umprum.cz

Mgr. et MgA. Jan Čtvrtník, Německo, Senior Product and Industrial Designer, firma Liebherr,www.coroflot.com/naj

Ing. arch. et MgA. Květa Čulejová, Design Cabinet CZ, www.designcabinet.cz; www.studentskydesign.cz

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., Muzeum města Prahy, kurátor Sbírky uměleckého řemesla, www.muzeumprahy.cz

Mgr. Jiří Hulák, Národní technické muzeum, vedoucí Oddělení průmyslového designu, www.ntm.cz

Lin Jingjing, architekt, Čína

PhDr. Iva Knobloch, Ph. D., vedoucí Centra designu a užitého umění, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, www.upm.cz

Mgr. Martina Lehmannová, výkonná ředitelka Českého výboru ICOM, www.icom-czechia.cz

Saskia Mach, Slovensko, Dom a byt, https://domabytextra.sk/;

MgA. Petra Miškejová, doktorandka FA ČVUT, ředitelka projektu, oděvní a scénografická výtvarnice, www.petramiskejova.cz; https://www.designcabinet.cz/data/files/petra-miskejova-cv-cs-814.pdfý

MgA.et Mgr. Art. Miloš Nemec, designér, Rako 3, Lasselsberger, www.rako.cz,

MgA. David Pacák, technický designér firmy Polstrin Design, www.polstrin.cz

MgA. Tomáš Rejmon, Škoda Auto, Aclass Surfacing, vítěz Národní ceny za studentský design 2015, www.skoda-auto.cz

PhDr. Pavla Rossini, Dánsko, mezinárodní kurátorka a autorka mezinárodních projektů

Prof. Lion Shuenn-Ren, PhD., D. Arch., Taiwan, https://researchoutput.ncku.edu.tw/en/persons/shuenn-ren-liou

Gou Wenqiang, architekt, Čína https://cz.pinterest.com/gweiang

XU Xianya, architekt, Čína

Tajemnice a ředitelka soutěže: PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ, www.designcabinet.cz;www.studentskydesign.cz

Zástupkyně tajemnice poroty: MgA. Lucie Kaslová, Design Cabinet CZ, DEPO2015, www.designcabinet.cz; www.studentskydesign.cz; www.depo2015.cz

Technická podpora NADACE SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH

Mgr. Soňa Kratochvílová, tajemnice nadace a vedoucí týmu

Ondřej Adamec

Tomáš Cibulka

Vít Gabriel

Jonáš Jagerčík

Klára Kocúrková