Environmental Augmented Reality Museum

Betty Khananayeve
HIT Holon Institute of Technology

Environmental Augmented Reality Museum | Final project in interior design

Muzeum se nachází v rafinériích v Haifě, oblasti, která je považována za jednu z nejvíce znečištěných v Izraeli. Projekt probíhá v roce 2030 ve scénáři, ve kterém jsou rafinérie převedeny do Negevu. Expozice muzea budou prezentovány prostřednictvím rozšířené reality a budou představovat vývoj environmentálních rizik a jejich řešení spolu s pozadím jednoho z míst, která nejvíce poškozovala životní prostředí a obyvatele Izraele. Struktura je založena na metodách Flaneurisme a rhizomatických topologií.