RIBELL

Josef Oubrecht
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Kolekce bronzových zvonů

Kolekce bronzových zvonů vznikla jako diplomová práce ve spolupráci s uměleckým litcem Janem Šedou. Cílem projektu bylo nejen vytvořit kolekci určenou pro recepční prostory, ale také popularizovat tento tradiční řemeslný způsob výroby. Set obsahuje recepční zvon, zvon s držátkem, zvon na konzoli a malý zvonek. Inspirací pro design kolekce se stal termín ŽEBRO, který se používá ve zvonařském řemesle pro označení řezu zvonu. Odlitky zvonů jsou z bronzu, doplněny o dřevěné a ocelové komponenty.