ELMOU

Eliška Otevřelová
Vysoké učení technické v Brně

Design vstřikovacího lisu

Práce se zabývá designem vstřikovacího lisu. V návrhu je řešen stroj s plně elektrickým pohonem a uzavírací silou nepřesahující 100 tun. Práce sestává i z analýzy produktů na současném trhu. Za hlavní cíl práce je kladeno vyřešení nedostatků zjištěných během rešerše s ohledem na estetické a technické požadavky.