HAPTI

Ing. Saskie Holoubková
Mendelova univerzita v Brně

Rehabilitační pomůcky

V rámci diplomové práce vznikla sada rehabilitačních pomůcek navrhovaná pro pacienty s dětskou mozkovou obrnou. Kolekce obsahuje sadu hmatových a masážních míčku využívaných v oblasti ergoterapie a fyzioterapie. Každý míček má odlišné vlastnosti (zvukové efekty, vibrace, tvar) a poskytuje tak různé stimuly. Dalšími navrhovanými produkty jsou labyrinty určené pro rozvoj jemné motoriky a koordinace cíleného vizuo-motorického pohybu. Dráhu labyrintu tvoří stylizovaná podoba zvířat, táhlo je navrženo tak, aby asociovalo vyobrazené zvíře a poskytovalo odlišné podněty..