Mezinárodní porota zasedala - je rozhodnuto!

Mezinárodní porota soutěže o Národní cenu za studentský design 2020 se sešla v Plzni 10. září 2020 v nadaci SUTNAR, aby ohodnotila 72 nominovaných prací a rozhodla, kdo obdrží ocenění Národní cena za studentský design 2020 *GRAND, Národní cena za studentský design 2020 * JUNIOR, Excelentní studentský design 2020 a Dobrý studentský design 2020.  

Mezinárodní porota bude pracovat ve složení: MgA. Marek Cimbálník, Bc. Alexandra Deus, MgA. Alexandra Griz Antkowiak, MgA. Štěpán Holič, akad. soch. Alexandra Horová (omluvena), MgA. Lucie Kaslová (místopředsedkyně poroty), PhDr. Iva Knobloch, Ph.D. (předsedkyně poroty), MgA. Věra Marešová a BcA. Lukáš Pumpr. Tajemnicí poroty byla  PhDr. Lenka Žižková, její zástupkyní Ing. arch. MgA. Květa Čulejová.Skrutátorkou Bc. Andrea Vaňourková. Jednání se zúčastnila MgA. Kateřina Kostková, která vybírala pro výstavu plakáty na výstavu Nominace!!! Novýho (z)boží 2020! do pražské plovoucí galerie Cargo Gallery od 12. 10. – 25. 10. 2020.

O technickou podporu jednání poroty se starala tajemnice nadace SUTNAR – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových Mgr. Soňa Kratochvílová a studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity Denisa Půbalová, Jonáš Jagerčík a Tomáš Cibulka.

Obrazovou reportáž nafotila mongolská studentka fotografie Uyanga Undarmaa z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Lenka Žižková