Kompletní výsledky 2020

Národní cena za studentský design *GRAND

Jan Buble

Koncept nové české písmolijny Form

2019

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vedoucí pedagog: MgA. Tomáš Brousil

 

Hodnocení mezinárodní poroty

Série pěti abeced je více než dostatečný základ nové písmolijny. Rozsáhlý projekt představuje nejen balík profesionálně zpracovaných písem, ale i jejich funkční základnu v podobě uživatelsky přívětivého webu. Nové bezserifové abecedy nepřináší revoluci nebo módní výstřelky – naopak, představují výběr široce využitelných stylů pro běžnou sazbu i výrazné titulky, které obstojí i za deset, dvacet let. Dospělá práce s citem pro detail a pokorou vůči čtenáři, je zaslouženě na piedestalu mezi nejlepšími pracemi

MgA. Štěpán Holič

Člen mezinárodní poroty

 

Autor získává symbol a diplom pro vítěze soutěže o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Národní cenu za studentský design 2020 * GRAND; pobyt, letenku a týdenní ubytování v některém z Českých center v Evropě;

pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s;.roční předplatné časopisu Font; časopis Brand & Stories, ročník 2020.

 

Národní cena za studentský design *JUNIOR

Alžběta Müllerová

Liquid Silver - Motion design &promo materiály alba Liquid Silver

2020

MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

Vedoucí pedagog: MgA. Miroslav Roubíček

 

Hodnocení mezinárodní poroty

Mezinárodní porota ocenila na vizuální identitě hudebního projektu Liquid Silver moderní spojení motion a grafického designu. Na rozdíl od populárního trendu animovaného plakátu, kdy je kompozice rozpohybována ex-post, v tomto případě je suverénně zvládnutá a vrstevnatá animace podkladem pro statické aplikace identity, jako jsou obaly desek a merchandising.

MgA. Marek Cimbálník,

Člen mezinárodní poroty

 

Autorka získává symbol a diplom pro vítěze soutěže o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Národní cenu za studentský design 2020 * JUNIOR; 0obyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.;roční předplatné časopisu Font; časopis Brand & Stories, ročník 2020

 

Excelentní studentský design 2020

Silvia Klúčovská

Online výuka znakového jazyka v českém jazyce Znakověda

2019

Fakulta multimediálnich komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

 

Hodnocení mezinárodní poroty

Porota ocenila ojedinělý nápad online výuky znakového jazyka a doufá, že v něm autorka bude dál pokračovat až k plné realizaci a implementaci do běžného prostředí.

PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.

Předsedkyně mezinárodní poroty

 

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

 

Autorka dále získává

Cenu Exit Design děkana Fakult umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Práce využívá pokročilé digitální technologie ke zdokonalení uživatelské zkušenosti při studiu znakového jazyka natolik přirozeně a nenuceně, že grafický a funkční design celého prostředí takřka nevnímáme. To umožňuje plně se soustředit na samotnou studijní hru v jednoduchém webovém rozhraní, které reflektuje fyzický pohyb rukou. Přímočará, efektivní a navíc společensky užitečná aplikace.

Doc. Mgr.A. Pavel Mrkus

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

 

Autorka získává diplom a finanční částku ve výši 30 000 Kč

 

Autorka dále získává

Cenu studia DesignATAK

Proč?

Rozvíjející technologie rozšířené reality má za úkol usnadnit lidem život. Technologie snímání pohybu se často používá pro herní průmysl či pro špionážní technologie. Je nám velmi sympatické, že je tato technologie snímání biometriky aplikována pro bourání komunikačních bariér mezi dvěma různými komunitami – slyšících s neslyšícími. Umím si představit, že by mohla Znakověda fungovat i obráceně – tedy jako translátor do akustické řeči. Osobně si takovou aplikaci rád zaplatím a kurzy znakové řeči absolvuji.

Ing. Milan Vrbik

Design manager a Senior designer studia Atak Design

 

Autorka získává možnost dvoutýdenní placené stáže ve studiu DesignATAK, knihu Kobobook a diplom

 

Excelentní studentský design 2020

Kristýna Londinová

Série plakátů a animace na aktuální dění Graphitical 2020

Fakulta multimediálnich komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.

 

Hodnocení mezinárodní poroty

Mezinárodní porota ocenila vtipné a trefné vizuální zpracování aktuálních politických témat, stejně jako animaci s překvapivým efektem. Porota ocenila rovněž vykročení autorky za hranice klasického plakátu a využití animace jako jazyka kritického myšlení.

PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.

Předsedkyně mezinárodní poroty

 

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

 

Excelentní studentský design 2020

Bat Shahar Katz

Infografika a animace The Flow

HIT Holon Institute of Technology, Izrael

2020

Vedoucí pedagog:Zachi Dinar

Hodnocení mezinárodní poroty

Porota oceňuje infografiku a animaci, které dobře synchronizují s ideou projektu a jednoduše vysvětlují jednotlivé prvky. Vše je dobře akcentováno hudbou.

MgA. Věra Marešová

Členka mezinárodní poroty

 

Autor získává

Symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

 

Autor dále získává

Cenu děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Komplexní, hravé a přesto rafinované prostředí motion-designu a info-grafiky. Originální a zábavný způsob komunikace s příjemcem vytváří ze vzdělávání příjemný zážitek.

Doc. akad. mal. Josef Mištera

Děkan fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Autor získává diplom a finanční částku ve výši 10 000,- Kč

 

Excelentní studentský design 2020

Tereza Janáková

Dům na hraní z papíru Dům U tří koček

2020

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vedoucí pedagog: doc. akad. mal. Pavel Beneš

 

Hodnocení mezinárodní poroty

Dům U tří koček je objekt, který nás svou unikátní formou vtahuje doslova přímo do příběhu a vyzývá ke hře. Originálním a tvořivým způsobem podněcuje nejen dětskou představivost, smazává hranice mezi klasickou knihou a domečkem pro panenky, čímž se stává krásnou a funkční součástí dětského pokojíčku. Porota také oceňuje citlivě střídmé použití dvou barev, které je dostatečně poutavé a výrazné, bez nutnosti barevné překombinovanosti (jak se u dětských pokojíčků stává).

Bc. Alexandra Deus

Členka mezinárodní poroty

 

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

 

Autorka dále získává

Cenu Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Dům U tří koček je současným zpracováním „domu pro panenky“, do kterých autorka vetknula snění – dům je prostorem otevřených obytných a exotických krajin mezi nebem a zemí, nocí a dnem, kam vcházíme po schodech i šplháme po lodním žebříku. Ilustracemi i barevností výborný výstavní exponát.

PhDr. Helena Koenigsmarková

Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze

 

Autorka získává diplom a možnost odkupu práce do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

 

Excelentní studentský design 2020

Vica Allakhverdyan, Lisa Arkhangelskaya, Giulia Bierens de Haan, Filip Birkner, Alix Chauvet, Etienne Clerc, Chloé Delchini, Klara Eneroth, Mark Emil Poulsen, Pablo Bardinet Fernandez, Jim Klok, Camilla Kövecses, Brigita Kudarauskaitė, Mona Mercier

Kniha TakeAway

2020

Gerrit Rietveld Academie, Nizozemsko

Vedoucí pedagogové: Bart de Baets, Elisabeth Klement, Sam de Groot, Riet Wijnen, Floor Koomen

 

Hodnocení mezinárodní poroty

Take Away je velmi obsáhlá, profesionálně řešená publikace, jejíž obsah je v podstatě katalogem, který zpracovává výstupy, komunikaci i výuku studentů během státem nařízené karantény. Zajímavý je především neotřelý formát knihy, který skvěle „padne do ruky“ a příjemně se v něm listuje. Stránky uvnitř jsou pestré, různorodé, a odrážejí individualitu jednotlivých autorů. Celá kniha působí jako velký pestrý „cirkus“, jako memento potřebě tvořit v složité době kulturní odtrženosti a izolace.

MgA. Lucie Kaslová

Místopředsedkyně mezinárodní poroty

 

Autoři získávají symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

 

Autoři dále získávají

Cenu nadace SUTNAR - NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH

Práce nese jasný rukopis nizozemského grafického designu. Svěží, neotřelá a zdánlivě nahodilá vizuální přehlídka, která při hlubším zkoumání odhaluje komplexní vnitřní strukturu a logiku. Pestrý karneval, kterému nechybí myšlenka ani řád.

MgA. Vojtěch Aubrecht

Ředitel nadace SUTNAR – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

 

Autoři získávají diplom a finanční částku ve výši 10 000,- Kč

 

Excelentní studentský design 2020

Jan Chabr

Šifrovací hra Tajný vzkaz pro Alquista

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

2020

Vedoucí pedagog: Doc. MgA. Kristýna Fišerová

 

Hodnocení mezinárodní poroty

Porota ocenila Tajný vzkaz pro Alquista jako chytrou karetní hru, která vychází z popularity karetních her. Žádné dlouhé čtení pravidel. Prostě se začíná první kartou a řeší se šifry a hlavolamy, které uživatele posouvají dál až k cíli hry, jejíž příběh vychází z Čapkovy hry R.U.R. Nápadité zpracování karet na průhledném plastu umožňuje hledání šifer i pomocí překrývání a kombinování jednotlivých hracích karet.

MgA. Lucie Kaslová

Místopředsedkyně mezinárodní poroty

 

Autor získává symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

 

Excelentní studentský design 2020

Veronika Opatrná, Oleg Zářecký

Vizuální styl společných výstav pěti galerií Mo(nu)mentální topografie

2018

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vedoucí pedagog: prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D.

 

Hodnocení mezinárodní poroty

Vizuální styl projektu je i přes značně široké téma i množství výstupů dostatečně jednotný, soudržný a divákovi snadno uvízne v paměti. Porota také ocenila vysoce profesionální zpracování katalogu a průvodce výstavním projektem. Sazba obou tiskovin dalece přesahuje úroveň studentské práce.

BcA. Lukáš Pumpr,

Člen mezinárodní poroty

 

Autoři získají symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

 

Excelentní studentský design 2020

Vilém Smejkal

Design světelných objektů Street Art Smigi

2020

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově

Vedoucí pedagog: MgA. Ladislav Průcha

 

Hodnocení mezinárodní poroty

Mezinárodní porota ocenila netradiční přístup ke street artu, jako šetrný přístup k místnímu prostředí i náladově-doprovodné video.

PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.

Předsedkyně mezinárodní poroty

 

Autor získává symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

 

Dobrý studentský design 2020

Aneta Chmelová

Naučná hra o lese Lesníček 2019

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Vedoucí pedagog: prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D.

 

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020;

právo používat značku Dobrý studentský design 2020

 

Autorka dále získává

Cenu kurátorů 2020 *GRAND

 

Dobrý studentský design 2020

Marko Horáček

Procházka stoletou rajskou zahradou paličkované a šité krajky

Animovaný film jako průřez historií krajek 2019

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1

Vedoucí pedagog: MgA. Filip Ulver

Autor získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

 

Autor dále získává

Cenu kurátorů 2020 *JUNIOR

 

Dobrý studentský design 2020

Kateřina Villinová

Autorská kniha pro děti Lenochodi líně chodí

2018

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Vedoucí pedagog: doc. M. A. Barbara Šalamounová

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

 

Dobrý studentský design 2020

Martin Egrt, Milan Quang Nguyen

Zlin Design Week 2019 Revoluce

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: dr. akad. soch. Rostislav Illík

Autoři získávají symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

 

Dobrý studentský design 2020

Kristýna Hůrková

Vizuální styl interiérového studia Materia

2020

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha

Mgr. A. Johanka Ovčáčková, Ph. D.

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

 

Dobrý studentský design 2020

Adam Komůrka

Vizuální komunikace ateliéru Digitální design Digitál 2020

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

MgA. Bohuslav Stránský, Ph. D.

Autor získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

 

Dobrý studentský design 2020

Martina Kubalová

Explainer video Pock it don´t drop it!

2019

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph. D.

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

 

Dobrý studentský design 2020

Sixie Hou

The visible song of a lute Between 4 Strings 2020

School of Design of East China Normal University

Vedoucí pedagog: Wenhao Chen

Autor získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

 

Dobrý studentský design 2020

Karolína Čaplová

Výtvorník a výletník Prahou

2019

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Vedoucí pedagog: doc. MgA. Kristýna Fišerová

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

 

Dobrý studentský design 2020

Jaroslav Dlask

UX/UI zpravodajské aplikace iRozhlas

2019

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph. D.

Autor získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

 

Další zvláštní ceny

Cena rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové

Karolína Čaplová

Karty proti úzkosti Úzkost – a co s ní

2019

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Vedoucí pedagog:doc. MgA. Kristýna Fišerová

 

Projekt Úzkost – a co s ní reaguje na závažné společenské téma. S úzkostí se v různých intervalech vypořádává velká část populace a tenzí či tlaků přibývá i vzhledem k současným okolnostem. Projekt vychází z konzultací s odborníky, přesto využívá možností tvořivého studentského přístupu. Schopnost psychické úlevy a regenerace je důležitá v každém věku a karty proti úzkosti poskytují vhodný nástroj, který umožňuje začít s jejím rozvíjením již v raném věku. Projekt Úzkost – a co s ní je příkladem studentské práce, kterou je třeba brát vážně

Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Autorka získává objekt, diplom a finanční částku ve výši 20 000 Kč

 

Autorka dále získává

Cenu veřejnosti 2020 *GRAND

 

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Adrián Gubrica

Vizuální styl Think off It

2018

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Bratislava, SR

Vedoucí pedagog: Mgr. art. Štefan Kubovič

 

Vizuálně atraktivní a profesionální aplikace, která kriticky sleduje vysoce aktuální problematiku internetového prostředí a virtuální reality.

Doc. akad. mal. Josef Mištera

Děkan fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Autor získává diplom a finanční částku ve výši 10 000,- Kč

 

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Jie Li

Kniha Rhythm

Vedoucí pedagog: prof. Wenhao Chen

2019

School of Design of East China Normal University

 

Unikátní propojení západoevropské a asijské kultury a estetiky, kde zvukomalebnost italské poesie dává podnět jemnému výtvarnému znázornění.

Doc. akad. mal. Josef Mištera

Děkan fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Autor získává diplom a finanční částku ve výši 10 000,- Kč

 

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Adrián Gubrica

Vizuální identita Památníku Tomáše Bati

2019

Fakulta multimediálnich komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

 

Charakteristický, minimalistický a kultivovaný design v kombinaci s přesvědčivou a přehlednou strukturou podávaných informací.

Doc. akad. mal. Josef Mištera

Děkan fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Autor získává diplom a finanční částku ve výši 10 000,- Kč

 

Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Jan Němec

Jednotný vizuální styl autobusové společnosti Ekipa

2019

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova, Praha

Vedoucí pedagog: akad. mal. Zbyněk Kočvar

 

Nápadité, líbivé zpracování jednotného vizuálního stylu pro malé dopravní firmy, které autor představuje, se nám jeví jako praktická ukázka, jak kultivovat vkus lidí – pasažérů, a zpříjemnit a zkulturnit cestování, které se dnes stalo masovou potřebou každodenního života lidí..

JUDr. Milan Čapek

Předseda Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea

Autor získává diplom a finanční odměnu ve výši 5 000 Kč

 

Cena Asociace užité grafiky a grafického designu

Jana Babická, Katrin Bittnerová, Martina Shořovská

Pochod Vodobraní

Jdu s vodou aneb proměň vodu ve víno

2020

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vedoucí pedagog: prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph. D.

 

Projekt se opírá o vizuální  návaznosti a spolupráci studentů mezi Přírodovědeckou  fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou umění a designu a  Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Ústecký kraj se do dnešní doby potýká s negativními důsledky nepovedené průmyslové transformace po roce 1989 a sociálními problémy.  Právě průmyslová historie kraje je však něco, čím se tato oblast může zároveň i chlubit, a je velmi zajímavá. Tudy přicházela průmyslová revoluce v minulosti do Čech, zde vznikly významné průmyslové podniky a navazující bohatá kultura. Cílem projektu je pomocí intervencí do veřejného prostoru zviditelnění výše uvedené aglomerace, zlepšení image tohoto regionu a posílení regionální identity obyvatelstva.

Asociace užité grafiky a grafického designu oceňuje komplexnost projektu. Projevuje se mimo jiné v rozpětí komunikačních médií, ve kterých se informační obsah projektu realizuje, a na které se bude dalšími aktivitami navazovat - od statické a online grafiky přes animaci až po prostorovou aplikaci. Nejvýše však je hodnocen potenciál společenského přínosu s lidským faktorem, díky kterému lze věřit ve vytvoření pozitivního obrazu industriálního a kulturního dědictví severočeského kraje.

Asociace užité grafiky a grafického designu

Autorky získávají diplom a finanční odměnu ve výši 3 000 Kč

 

Cena nakladatelského domu Albatros Media

Eva Bartošová

Kniha Pozdě bycha honiti Zajímavosti a záludnosti češtiny

2020

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Vedoucí pedagog: akad. mal. Renáta Fučíková

 

Práce Pozdě bycha honiti stojí na pomezí jazykového a výtvarného vyjádření a lze ji považovat za svébytný, mimořádně zdařilý autorský projekt. Eva Bartošová si zvolila téma poměrně náročné ve své abstraktnosti – výtvarné vystižení jazykových jevů. Přitom práce zřetelně signalizuje, že textovou (a potažmo typografickou) složku považuje za stejně důležitou. V tomto směru působí komplexně, vyváženě, uceleně a koncepčně.

Mgr. Petr Eliáš

Šéfredaktor Albatros Media a. s.

Autorka získává - součástí ocenění je vydání knihy

 

Cena veřejnosti *JUNIOR

Denisa Solontayová

Azul studio

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova

2020

Vedoucí pedagog: Mgr. A. Johanka Ovčáčková, Ph.D.