Předběžný harmonogram

30. června 2020  Ukončení registrace přihlášek

červenec a srpen 2020  Hodnocení soutěžních prací pedagogickými porotami 

10. září 2020  Zasedání mezinárodní poroty

15.–30. září 2020  Hlasování veřejnosti

30. listopad 2020  Otevření výstavy Nominace!!! Nový (z)boží!, DEPO2015

1. prosince 2020  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, DEPO2015, Plzeň

prosinec 2020  Ukončení ročníku 2020 – diskuse účastníků, oceněných a porotců, Praha