Složení mezinárodní poroty

Mezinárodní porota soutěže o Národní cenu za studentský design 2020 ohodnotí 72 nominovaných prací a rozhodne, kdo obdrží ocenění Národní cena za studentský design 2020 *GRAND, Národní cena za studentský design 2020 * JUNIOR, Excelentní studentský design 2020 a Dobrý studentský design 2020.

 

Mezinárodní porota bude pracovat ve složení:

MgA. Marek Cimbálník

Bc. Alexandra Deus

MgA. Alexandra Griz Antkowiak

MgA. Štěpán Holič

Akad. soch. Alexandra Horová

MgA. Lucie Kaslová

PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.

MgA. Věra Marešová

BcA. Lukáš Pumpr

 

Tajemnice poroty:

PhDr. Lenka Žižková

Zástupce tajemnice poroty

Ing. arch. MgA. Květa Čulejová

 

Skrutátor:

Bc. Andrea Vaňourková

 

Technická podpora:

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity