HARMONOGRAM

  • 30. červen 2024 – uzávěrka registrací (do tohoto data můžete editovat své registrace a přílohy).
  • 12. září 2024 – hodnocení mezinárodní jury
  • 15. září – 30. září 2024 – hlasování veřejnosti
  • podzim 2024 – slavnostní vyhlášení vítězů Národní ceny za studentský design 2024, výstava oceněných prací Nový (z)boží! / New Go(o)ds! v Praze