POROTCI SOUTĚŽE

V červenci a srpnu hodnotily práce přihlášené do Národní ceny za studentský design 2023 dvě pedagogické poroty – porota pro univerzity a vysoké školy a porota pro vyšší odborné školy a střední odborné školy. Jednotlivé práce hodnotily distančně podle oborů/kategorií body na škále 1 až 12. Z jejich hodnocení byly stanoveny nominace na Národní cenu za studentský design.

 

Složení pedagogických porot prvního kola:

 

Mezinárodní pedagogická univerzitní porota

MgA. Vlastimil Bartas

MgA. Jiří Bartoš

MgA. Kateřina Bartošová

Akad. soch. Tamara Buganská

MgA. Jana Buch

Prof. M. A. Ivan Dlabač

Doc. ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Prof. akad. arch. Jan Fišer

Doc. ing. Milan Gaff, Ph.D.

Doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka, Slovensko

MgA. Martin Hlubuček

Doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD., Slovensko

MgA. Jan Jaroš

Doc. M. A. Vladimír Kovařík

Doc. akad. mal. Svatoslav Krotký

Doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Doc. ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.

MgA. Marcel Mochal

M. A. Henrieta Nezpěváková, Ph.D.

Prof. M. A. Jan Němeček

Doc. MgA. Kristýna Petříčková

MgA. Sabina Psotková

MgA. Václav Řezáč

Doc. M. A. Ludmila Šikolová

Akad. soch. Josef Sládek, ArtD.

MgA. Filip Streit

doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Doc. ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Ing. arch. Viktor Svojanovský

Ing. Milan Šimek, Ph.D.

doc. ing. Jiří Tauber, Ph.D.

doc. ing. arch. Jan Jakub Tesař

MgA. Antonín Tomášek

Mgr. Jana Válková Střílková

Mrr. art. Zuzana Veselá

doc. MgA. Zdenek Veverka

 

Národní pedagogická porota pro vyšší odborné školy a střední odborné školy

MgA. Martina Deissová Víchová

MgA. Michael Franče

MgA. Martin Hlubuček

MgA. Zdenka Hušková

Ing. arch. Olga Gállisová

Mgr. Art. Alžběta Johaníková Presová

Mgr. A. Karolína Kopřivová

MgA. Zuzana Kynčlová

Ing. arch. Jitka Mádlová

Mgr. Martin Moravec

MgA. Ladislav Průcha

Mrg. Art. Martin Růžička

MgA. Nela Ryčlová

MgA. Matěj Říčný

MgA. Josef Trakal

 

Mezinárodní porota bude hodnotit nominované práce prezenčně 7. září 2023 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Ta rozhodne, kdo si odnese titul Národní cena za studentský design *GRAND, Národní cena za studentský design *JUNIOR nebo ocenění Excelentní studentský design či Dobrý studentský design.

 

Mezinárodní porota Grand hodnotící nominované práce

Mgr. et MgA. Jan Čtvrtník, Senior Product and Industrial Designer, firma Liebherr, doktorand VŠUP, Německo

Ing. arch. MgA. Květa Čulejová, Design Cabinet CZ, Roháč Stratil architektonický ateliér

Doc. ing. art. Boris Hála, Ph.D., emeritní pedagog, ATAK Design, Brno

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., Muzeum Prahy, sbírky skla a porcelánu

Mgr, Jiří Hulák, Národní technické muzeum, vedoucí odd. průmyslového designu

Doc. akad. soch. Pavel Jarkovský, emeritní pedagog, zakladatel pracoviště Ateliéru keramiky v Dubí

Mgr. Art. Tomáš Kadeřávek, studio a galerie Tokivo, Kopřivnice

PhDr. Dagmar Koudelková, Národní centrum nábytkového designu, Grand Prix Mobitex, Brno

PhDr. Iva Knobloch, Ph.D., Uměleckoprůmyslové museum v Praze, vedoucí Centra designu a užitého umění

Ondřiška Olo Křížová, Czech Fashion Council, fashion stylist, visual artist, Brno

Mgr. Martina Lehmannová, Svaz měst a obcí ČR, sekce pro projekty a inovativní přístupy

M. A. Pavel Masopust, ArtD., 3Designer, Slovensko

MgA. Petra Miškejová, ředitelka projektů, oděvní designérka, doktorandka FA ČVUT

MgA. Kryštof Nosál, Nosál Design

MgA. Jičí Přibyl, zakladatel studia Koncern

PhDr. Pavla Rossini, kurátorka a autorka mezinárodních projektů, Dánsko

Mgr. art. Michal Staško, Staško Design, Slovensko

MgA. Tereza Svobodová, Under-construction architects

 

Tajemnice poroty PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ, ředitelka soutěže

Zástupce tajemnice poroty MgA. Lucie Lobotková, Design Cabinet CZ, DEPO2015

Skrutátorka MgA. Kateřina Puncmannová, Punc.design

 

Nezávisle na hodnocení těchto tří modborných porot udělí zvláštní finanční ceny:

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Děkan fakulty Multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Děkanka Fakulty umění a design UJEP v Ústí nad Labem, Exit Design

Ředitel Ústavu konstruování fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Vedoucí Ústavu designu Fakulty architektury ČVUT v Praze

Vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie FTOP VŠCHT v Praze

Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Generální ředitel Národního technického muzea v Praze

Česká ergonomická společnost

Unie profesionálních designérů

Nadace českého výtvarného umění

Studio ATAK Design, Brno