MEZINÁRODNÍ POROTA ROZHODLA

Mezinárodní porota soutěže o Národní cenu za studentský design 2023 zasedala v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze 7. září 2023. Vzrušivé jednání probíhalo celý den. Hodnotilo se 109 nominovaných prací.

Porota rozhodla o titulu Národní cena za studentský design *GRAND, Národní cena za studentský design *JUNIOR, 6 prací ocenila jako Excelentní studentský design a 13 pracích přidělila titul Dobrý studentský design.

Jak to všechno dopadlo a kdo si odnese nejvyšší ocenění se dozvíte 6. 12. na slavnostním vyhlášení výsledků v plovoucí Cargo Gallery v Praze!

Mezinárodní porota pracovala ve složení

 • Mgr. et MgA. Jan Čtvrtník, Senior Product and Industrial Designer, firma Liebherr, doktorand VŠUP, Německo

 • Ing. arch. MgA. Květa Čulejová, Design Cabinet CZ, Roháč Stratil architektonický ateliér

 • Doc. ing. art. Boris Hála, Ph.D., emeritní pedagog, ATAK Design, Brno

 • Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., Muzeum Prahy, sbírky skla a porcelánu

 • Mgr, Jiří Hulák, Národní technické muzeum, vedoucí odd. průmyslového designu

 • Doc. akad. soch. Pavel Jarkovský, emeritní pedagog, zakladatel pracoviště Ateliéru keramiky v Dubí

 • Mgr. Art. Tomáš Kadeřávek, studio a galerie Tokivo, Kopřivnice

 • PhDr. Dagmar Koudelková, Národní centrum nábytkového designu, Grand Prix Mobitex, Brno

 • PhDr. Iva Knobloch, Ph.D., Uměleckoprůmyslové museum v Praze, vedoucí Centra designu a užitého umění

 • Olo Křížová, Czech Fashion Council, fashion stylist, visual artist, Brno

 • Mgr. Martina Lehmannová, Svaz měst a obcí ČR, sekce pro projekty a inovativní přístupy

 • M. A. Pavel Masopust, ArtD., 3Designer, Slovensko

 • MgA. Petra Miškejová, ředitelka projektů, oděvní designérka, doktorandka FA ČVUT

 • MgA. Kryštof Nosál, Nosál Design

 • MgA. Jičí Přibyl, zakladatel studia Koncern

 • PhDr. Pavla Rossini, kurátorka a autorka mezinárodních projektů, Dánsko

 • Mgr. art. Michal Staško, Staško Design, Slovensko

 • MgA. Tereza Svobodová, Under-construction architects

 

Nezávisle na hodnocení mezinárodní poroty udělili zvláštní finanční ceny:

 • Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 • Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

 • Děkan fakulty Multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

 • Děkanka Fakulty umění a design UJEP v Ústí nad Labem, Exit Design

 • Ředitel Ústavu konstruování fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

 • Vedoucí Ústavu designu Fakulty architektury ČVUT v Praze

 • Vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie FTOP VŠCHT v Praze

 • Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze

 • Generální ředitel Národního technického muzea v Praze

 • Česká ergonomická společnost

 • Unie profesionálních designérů

 • Nadace českého výtvarného umění

 • Studio ATAK Design, Brno