Tactus Type

Hmatové písmo a piktogramy

Tactus Type vzniklo v roce 2017 jako Diplomová práce na Fakultě umění a designu University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je zaměřena na hmatové prvky orientačních systémů pro osoby se zrakovým postižením. Cílem bylo vytvořit hmatové, nebo také reliéfní písmo s piktogramy, které by bylo hmatově dobře čitelné a obsáhlo požadavky na orientační systémy pro zrakově postižené. Tyto orientační systémy je nutno chápat jako součást většího celku skládající se z více prvků na sebe navazujících. Jedním z nich jsou hmatové prvky. V současné době se na hmatových štítcích včetně Braillova bodového písma používá reliéfní podoba standardních piktogramů či latinky, protože právě Braillovo písmo umí v současné době velice málo lidí. Tyto piktogramy a písmo často nejsou přizpůsobeny hmatovému čtení, a proto bylo toto téma námětem pro diplomovou práci. Výstupem je 2D a 3D podoba hmatového písma Tactus Type spolu s piktogramy a manuálem na jejich užití. 2D podoba písma (řez „Light“) je určena k výrobě na gravírovacím stroji a řez „Bold“ je doplňkovým, pro tištěnou podobu písma. Ta může sloužit jak vidomým, tak slabozrakým. Jako hlavní prvek byla vybrána linie, která je pro hmat dobře čitelná. Písmo je bezserifové typu Grotesk a obsahuje znaky pouze ve Verzálkách. Hlavním prvkem písma s piktogramy je pyramidový profil s lehce zakulacenými rohy, velice příjemný na dotyk. Výška profilu a poměr výšky a šířky liter je přizpůsoben optimálnímu hmatovému čtení. „Rozpaly“ jednotlivých liter a velikost písma jsou v případě hmatového využití poměrně zásadní a proto bylo písmo Tactus ve 3D podobě navrženo na míru přesně pro jednu jedinou optimální velikost a rozpaly (viz. manuál na užití). Piktogramy byly vytvořeny jako doplněk písma a jsou využitelné tam, kde je piktografické zobrazení efektivnější, ať už samostatně či v kombinaci s textem. Jejich velikost pro taktilní využití je také neměnná. V rámci realizace byla provedena rešerše stávajících písem a piktogramů, konzultace s tyflopedy a testování vzorečků na cílové skupině.