Srůst

[jsme_stroje:stačí_opravit]

Práce studentky představuje katalog k výstavě vlastních prací s názvem Srůst. Koncept výstavy upozorňuje na fenomén současnosti a to pronikání světa techniky do života člověka. Bez znepokojení předáváme kontrolu nad svým životem do rukou přístrojů. Výstavou chce autorka vybídnout diváka k zamyšlení: Jsme pořád lidmi, nebo se stáváme stroji? Žijeme v rovnováze, nebo dochází k přetížení? Chováme se ještě přirozeně? Samotné realizace se skládají z elektronických útrob, které jsou napojeny na kresbu a stávají se její součástí, srůstají s ní.