Pozdě bycha honiti

Zajímavosti a záludnosti češtiny

Bohatě ilustrovaná diplomová práce o záludnostech některých češtinářských odvětví, jako jsou antonyma, synonyma, paronyma, homonyma či frazémy a idiomy.