Klidoo

BcA. Eva Opltová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

sada produktů pro děti v inkluzivním vzdělávání

Sada tří prvků je určena pro využívání ve výuce v základních školách jako podpůrné pomůcky s terapeutickým účinkem. Každá z pomůcek má odlišné zaměření i účinky, díky čemuž se dají využít v různých situacích. Jejich kombinací lze dosáhnut rozlišného či vyššího účinku. Cílem sady je zvýšit žákovu efektivitu učení a poskytnout mu způsob sebevyjádření, které nevyrušuje ve výuce a naopak podporuje učení pomocí zapojení více smyslů a hluboké nervové soustavy. Primárně je navržena pro děti trpícími různými poruchami pozornosti typu ADHD, ADD a další, ale například i pro úzkostné děti.