Vzpomínková nádoba

Vojtěch Hepnar
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

kombinace hutní a tavené techniky

Vzpomínková nádoba je silným a osobním dílem, které vyjadřuje smutek, ztrátu a vděčnost. Vzniklo jako reakce na důležitou osobu, která zanechala hluboký dojem. Dílo se opírá o autorovy vzpomínky a symbolicky uchovává společné chvíle a duchovní přítomnost této osoby. Vyjadřuje úctu k přírodě a jejímu vlivu na lidskou existenci.