PAP 20

Hana Vopravilová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Kolekce skleněných nádob

Nádoby, foukané na sklářské huti do papírových forem, zosobňují zkoumání estetického potenciálu tvarů, vzorů a struktur, které jsme na každodenní bázi zvyklí přehlížet. Integrací detailů papírového obalového materiálu – „obyčejné“ lepenky – do skla, se pokouší autorka vyjmout papír z jeho banálního až spotřebního chápání a ptá se: může se konstrukce nenavržena s estetickou ambicí stát plnohodnotným dekorem? Současně se zamýšlí nad definicí dekoru, schopného reflektovat nynější společnost.