Chemapol

Nella Meresová
Technická univerzita v Liberci

Soubor broží a objektů inspirovaných budovou Chemapolu v pražských Vršovicích

Budova Chemapolu je kontroverzní budovou, má své zastánce i odpůrce. Z důvodu plánované demolice dochází k veřejným debatám, zda budovu zachovat. Téma ve veřejném prostoru rezonuje a vyvolává emoce. Vytvořila jsem soubor broží a objektů, které slouží jako pocta budově, která je určena ke zkáze. Charakteristická je duhová fasáda a vzájemné zrcadlení částí budovy. Totéž jsem využila ve šperku. Brože lze použít jako kaleidoskopická kukátka, kde se barvy a tvary zrcadlí, prolínají a vytvářejí obrazce. Tím jsem do šperku vnesla hravost, která je dle mého názoru u architektury i šperku podstatná.