NurtureCab

Ing. Andrea Balajová
Vysoké učení technické v Brně

Transportný novorodenecký inkubátor

NurtureCab je design nového transportného inkubátora pre prevoz novorodencov. Produkt je kompletným a komplexným riešením problému zostavenia transportnej jednotky. Riešenie zahŕňa priestor pre prídavné zariadenia ako aj ich zapojenie, zásuvku pre organizáciu pomôcok, priestor pre fľaše so stlačeným plynom a chránený prehľadný priestor pre hadičky a iné vedenia. Kryt stabilného prostredia je možné regulovane otvoriť odsunutím, v mieste jeho hlavy, alebo ho celkovo otvoriť otočením zasunutých krytov na pánte čím ponúka možnosť rýchleho prístupu k celému telu pacienta.