Vzdálenost je linie - interiérová textilie

Anna Kozulina
Technická univerzita v Liberci

Bakalářská práce

Bakalářská práce se zaměřuje na vizualizaci izolace od blízkých osob a online komunikace pomocí jednoduché geometrie. Ručně vyráběné textilie reagují na zprávy v instant messengerech. Využívá se technického vybavení, jako ARDUINO UNO 3 a ESP-WROOM-32 čip. Systém obsahuje RGB LED modul a optická vlákna. Web s polem pro zprávy a QR kódem usnadňuje přístup. Tato práce kombinuje řemeslo s moderními technologiemi pro vizuální vyjádření vzdálenosti mezi lidmi.