Pavilon ptactva

Světlo / Tma

Cílem je navrhnout pavilon ptactva s jednoduchými čistými formami, které spolu s protikladem světla a tmy vytváří prostorový soulad. Jednotlivé voliery jsou poskládané do jednoduchého prostoru, ve kterém návštěvník postupně objevuje jeho části. Přidáváním a odebíráním hmot jsou docílené průhledy na exotické ptactvo z interiéru do exteriéru. Kontrast mezi světlem a tmou potlačuje vjemy z okolního prostředí a zesiluje zážitek pozorování živočichů.