Pavilon ptactva

Tomáš Lovětinský
Vysoké učení technické v Brně

Příběh oběvování

Cílem návrhu nového pavilonu ptactva je vzbudit v návštěvníkovi touhu po objevování nových prostorů. Struktura je otevřená a připomíná pomyslný labyrint, který vytváří zajímavé průhledy a pozorovací úhly. Zároveň tvoří zákoutí kam se mohou chovaní živočichové ukrýt. Celý objekt je navržený v půdorysném rastru, který se odvíjí od prostorových potřeb živočichů, návštěvníků a zaměstnanců.