Kondor

Marie Cikhartová
České vysoké učení technické v Praze

Stropní ventilátor

Při vymýšlení stropního ventilátoru jsem se inspirovala odstředivým pohybem ručníku, když ho natáčím a chci s ním někoho švihnout. Ve vypnuté poloze visí ventilátor svisle dolů ze stropu a vytváří zajímavý prvek v prostoru. V momentě, kdy se zapne se, křídlo se odstředivou silou zvedne do skoro vodorovné polohy. Tvar je navržen tak, aby v ní vířil vzduch pod úhlem 45°. Uprostřed lanka je závaží, které váhu křídla vynese nahoru.