Kropenka

Objekt

Touto prací zdůrazňuji a připomínám, jaké skvostné stavby vznikaly v období barokní gotiky. Navazuji na architektonickou tvorbu J.B. Santiniho Aichela z 18. století a reaguji na ni vytvořením skleněného objektu, který balancuje na hranicích užitého a volného umění. Vycházím z geometrie kaple sv. Anny v Panenských Břežanech a transformuji ji za pomoci stejných principů, jako dříve Santini, do užitného objektu. Tvar kropenky a materiál ctí krásu a čistotu architektury, která vznikala již 300 let zpátky.