Kolekce pěnových zvířat

Alžběta Veličková
České vysoké učení technické v Praze

Kolekce dětských hracích prvků z recyklovaného materiálu

Kolekce čtyř pěnových zvířat je určena dětem ve věkovém rozmezí tří až šesti let. V tomto období dochází k rozvoji pohybových dovedností, na což prvky kolekce reagují. Tvarosloví jednotlivých zvířat vychází z jejich funkce – ovce slouží k houpání, lachtan k sezení, krokodýl a šnek k balancování. Zvířata se zároveň dají sestavit do překážkové dráhy. Produkty jsou zhotoveny z materiálu YATEX POLIMIX. Jedná se o recyklát vyrobený rozdrcením polyethylenových pěn a zbytků vzniklých při výrobě české firmy YATE.